Vyhľadávanie:
Zoradiť tituly: podľa autora , názvu , roku vydania
zostupne   vzostupne
Pošli ďalej mailom Pošli ďalej mailom    Tlač stránku Tlač stránku


OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO KNÍHKUPECTVA
www.slovenskyspisovatel.sk

1. Spôsob objednania

V našom internetovom kníhkupectve si môžete objednávať viacerými spôsobmi:

Podmienkou pre platnosť internetovej objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy. Na jej uzavretie sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká dodaním kníh. Po odoslaní objednávky vám e-mailom potvrdíme jej prijatie.

Objednávka môže byť len na adresu na území Slovenska. Objednávky do zahraničia nevybavujeme. V takomto prípade sa, prosím, obráťte na internetové kníhkupectvo www.martinus.sk, ktoré túto službu poskytuje.

 

2. Povinnosti predávajúceho

Zodpovedáme za:

 1. druh a množstvo kníh v kúpnej cene a za podmienok platných v čase objednania
 2. balenie kníh, aby nedošlo k ich poškodeniu počas prepravy

Nezodpovedáme za:

 1. oneskorené dodanie kníh zavinené poštou
 2. oneskorené dodanie kníh zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
 3. poškodenie zásielky zavinené poštou

 

3. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

 1. Objednané knihy prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad nám ich bezodkladne oznámiť.
 2. Zaplatiť za knihy kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. V prípade, že si kupujúci knihy neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník knihy neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie kníh, je povinný uhradiť náklady prvého, ako aj opätovného doručenia kníh.

4. Ceny kníh

V žiadnom inom kníhkupectve nekúpite naše knihy lacnejšie ako  v internetovom kníhkupectve www.slovenskyspisovatel.sk. Každá kniha je o 0,63 - 2,00 € lacnejšia ako inde, pokiaľ, pravdaže, nejde o jednorazové výpredajové akcie. Navyše si v našom internetovom kníhkupectve môžete vybrať aj z mimoriadne zlacnených kníh. Stačí kliknúť na Zľavy. Všetky ceny v našom internetovom kníhkupectve platia v čase objednania!

5. Dodacie podmienky

Objednávky vybavujeme priebežne, tak ako prichádzajú. Každú objednávku vybavujeme jednorazovo, to znamená, že ak niektorú z objednaných kníh nemáme, pošleme len ostatné objednané knihy, ktoré máme (na čo vás vopred upozorníme zaslaním potvrdzujúceho e-mailu alebo telefonicky – preto je dôležité v objednávkovom formulári vypísať vždy e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo).

6. Termín dodania

Dodacia lehota sa pohybuje od 2 do 10 pracovných dní od prijatia objednávky. To znamená, že do dvoch až desiatich pracovných dní objednávku vybavíme a podáme na poštu. K tomuto času treba pripočítať 2-3 dni, za ktoré vám ju doručí Slovenská pošta.

7. Spôsob dodania kníh, poštovné a možnosti platieb

Objednané knihy zasielame poštou na adresu príjemcu na území Slovenska formou dobierky.  V tomto prípade vyplatíte objednávku pri prevzatí dobierky na pošte. K cene objednaných kníh účtujeme 2,80 € ako poštovné, a to len v prípade objednávky do 40 €. Žiadne iné poplatky ani balné neúčtujeme. V prípade objednávky nad 40 € neplatíte ani poštovné.

Firmám a ďalším organizáciám umožňujeme platbu na základe faktúry. K cene objednaných kníh účtujeme poštovné  2,80 €, a to len v prípade objednávky do 40 €. Žiadne iné poplatky neplatia a v prípade objednávok         nad 40 € neplatia ani poštovné 2,80 €.

Platby kartami u nás nie sú možné!

8. Zrušenie objednávky

V prípade, že budete chcieť z akýchkoľvek dôvodov svoju objednávku stornovať, kontaktujte nás čím skôr po jej odoslaní na e-mailovú adresu  [email protected]. V prípade, že bude objednávka zrušená z našej strany, budeme vás o tom bezodkladne informovať.

9. Registrácia a ochrana osobných údajov

Rešpektujeme vaše súkromie. Aby sme vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme vám, že neposkytneme tretiemu subjektu vaše kontaktné údaje ani informácie o vašich nákupoch.

Registrácia v našom obchode nie je podmienkou na realizáciu objednávok, prináša však zjednodušenie pri opakovaných nákupoch (nie je potrebné opakovane vypĺňať všetky údaje potrebné na doručenie zásielky). Zaregistrovať sa u nás môžete kedykoľvek, odporúčame vám to však urobiť to už pri prvom nákupe.

Prevádzkovateľom internetového kníhkupectva Slovenskyspisovatel.sk (ďalej len „IK“) je Slovenský  spisovateľ, a. s., Vajnorská  128, 831 04 Bratislava, IČO: 00419737, IČ DPH SK2020295376. Aby sme Vám mohli poskytnúť všetky služby, potrebujeme o Vás vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. My sa týmto zákonom pri používaní Vašich údajov riadime.

Pred nakupovaním v IK je potrebné zaregistrovať sa. Pri registrácii a nakupovaní je potrebné poskytnúť nasledovné informácie o Vás:

 • meno a priezvisko, presná adresa (resp. adresa, na ktorú má byť zásielka doručená)
 • Vaša e-mailová adresa (slúži na Vašu identifikáciu v systéme a na komunikáciu s Vami)
 • ak nakupujete ako firma / živnostník, treba uviesť aj: obchodný názov, IČO a IČ DPH (na vystavenie faktúry a správne zaúčtovanie) 

Tieto údaje sú nutné pre náš účtovný a fakturačný systém. Svoje údaje môžete kedykoľvek zmeniť prostredníctvom e-mailu [email protected]

V našom IK nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na Vašich účtoch. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach Vašej banky, ktorá nám poskytne Vaše meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť). V žiadnom prípade sa nedozvieme nijaké ďalšie informácie, ako napr. Vaše prihlasovacie údaje alebo zostatok na Vašom účte.

Počas Vašej návštevy sú na našom serveri uchovávané informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. čo ste vložili do nákupného košíka).

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, okrem doručovateľskej služby (adresa na dodanie), s ktorou je spolupráca nevyhnutná pre správne doručenie Vašej objednávky. Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo na dodanie Vašej zásielky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy predávajúcim. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. 

Prevádzkovateľ môže tretím stranám alebo verejnosti poskytnúť súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak na základe nich nie je možné nijakým spôsobom identifikovať jednotlivých zákazníkov.  

10. Reklamácie

Pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty hneď na mieste skontrolujte, či nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácia a iné väčšie poškodenie) odporúčame zásielku nepreberať! Na už prijaté poškodené zásielky reklamácie neprijímame. V prípade, že vám prišla zásielka poškodená, informujte nás o tom e-mailom alebo telefonicky. V takom prípade vám pošleme novú zásielku. Na predávané knihy, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná lehota 24 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná lehota začína plynuť v deň odovzdania kníh na doručenie Slovenskej pošte.

Reklamácia sa vzťahuje na:

Preukázateľné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke kníh alebo počas ich používania (napr. chýbajúce strany, texty, nesprávne číslovanie kapitol, opakujúci sa text a pod.)

Reklamácia sa nevzťahuje na:

 • chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania kníh
 • chybný výber kníh zákazníkom – ak zákazník po prevzatí zásielky zistí, že knihu už má alebo kniha nezodpovedá jeho predstavám

Postup pri reklamácii

Aby sme mohli vašu reklamáciu uznať, dodržte, prosím, nasledujúce pravidlá:

 1. Po prevzatí kníh si prezrite knihy a faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list. Ak pri prevzatí kníh zistíte chyby, oznámte nám to prostredníctvom e-mailu, najneskôr však do 3 dní od prevzatia.
 2. V prípade, že zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodanými knihami (v druhu, množstve alebo cene) alebo obdržíte so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či neobdržíte žiadny doklad o nákupe, ihneď nás informujte prostredníctvom e-mailu [email protected]. Rovnako nás informujte v prípade, že zistíte výrobné chyby.
 3. Reklamované knihy zašlite na našu adresu (Slovenský spisovateľ, a. s., Vajnorská 128, 831 04 Bratislava 3) spolu s kópiou daného dokladu a kópiou ústrižku od doručovateľa.

Reklamačné konanie začína plynuť dňom prevzatia reklamovaných kníh predávajúcim a končí sa dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaných kníh. O výsledku vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Oprávnene reklamované knihy vám vymeníme za iné, ktoré si vyberiete, alebo vám vrátime peniaze. Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. V prípade neoprávnenej reklamácie budú knihy vrátené kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Prajeme vám príjemné nakupovanie v našom internetovom kníhkupectve!

© Slovenský spisovateľ, a. s.